Aanmelden als lid van de speeltuinvereniging Blekkerhoek is niet moeilijk. Het enige wat je moet doen is naar de speeltuin gaan (tijdens openingstijden). De toezichthouder kan je een formulier geven waarop je alle gegevens invult. Na het zetten van de handtekening ben je lid van de speeltuinvereniging Blekkerhoek. De speeltuin heeft 1 lidmaatschap en dat is het gezinslidmaatschap.  Het hele gezin mag onbeperkt tijdens openingstijden spelen en krijgt ook nog korting bij diverse activiteiten.

Digitaal aanmelden is niet mogelijk.

Voor het opzeggen van uw lidmaatschap is geen formulier voor handen.

Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk door een brief met naam, adres en bankrekeningnummer (IBAN) in de bus te doen of af te geven bij:

Mw A. Koolhof
Monumentstraat 20
8102 AB Raalte.

Opzegging dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 november van het lopende jaar te zijn ontvangen.

Indien de speeltuinvereniging voor 30 november van het lopende jaar geen opzegging heeft gehad wordt het abonnement automatisch voor het komende jaar verlengd.