Over ons en onze geschiedenis

De speeltuinvereniging Blekkerhoek in Raalte dankt haar naam aan de woonwijk waarin de speeltuin sinds de start is gevestigd, de woonwijk Blekkerhoek.

De vereniging is opgericht op 13 april 1971 en heeft als doel in feite nog steeds de omschrijving zoals die in de oorspronkelijke statuten is opgenomen: “de vereniging stelt zich ten doel de gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hen nuttige en aangename bezigheden te verschaffen”. 

De oprichting vond plaats op persoonlijk initiatief van de toenmalige burgemeester Ganzenboom. Hij wilde iets doen voor de jeugd in de nieuwe woonwijk. Die jeugd zocht een eigen speelplek in perken en plantsoenen en daarbij werd schade aangericht aan onder meer de groenvoorziening. De burgemeester gaf persoonlijk aan de twee -in de wijk Blekkerhoek wonende- agenten van de gemeentepolitie opdracht om met een voorstel te komen voor het inrichten van een speeltuin in de wijk en voor het oprichten van een vereniging daarvoor.

De vereniging heeft leden en donateurs en is al lang niet meer specifiek bestemd voor de kinderen uit de woonwijk Blekkerhoek. Alle kinderen uit heel Raalte en omgeving kunnen er spelen en het lidmaatschap is niet gebonden aan het woonadres. Het grote aantal leden/donateurs (ruim 600) is een afspiegeling van het draagvlak en de sympathie die de speeltuinvereniging niet alleen in de woonwijk Blekkerhoek maar in heel Raalte en omgeving heeft.  

De ook voor speeltuinverenigingen noodzakelijke innovatie wordt ingevuld door tijdig in te spelen op vraag en aanbod van nieuwe speeltoestellen. De speeltoestellen hebben een perfecte staat van onderhoud. Regelmatig worden er nieuwe toestellen  aangeschaft of zelf vervaardigd. Er is een terras met zitjes voor ouders/verzorgers en er is koffie, thee, limonade, snoep, chips, ijs, e.d. te koop. Er zijn ook buiten toiletten en er is buiten een ruime en overdekte gelegenheid om de handen te kunnen wassen. 

Niet alleen gezelligheid maar ook veiligheid is binnen de vereniging een belangrijk item. Er is zeer veel aandacht voor de veiligheid van de spelende kinderen en andere bezoekers. De inrichting van de speeltuin en de plaatsing van de speeltoestellen is zodanig dat de allerkleinsten een eigen deel van het terrein hebben. Op beide delen van de speeltuin is goed (toe-)zicht vanaf het terras. Uiteraard is altijd een uitgebreide EHBO-koffer beschikbaar.

Dat de vereniging naast dit alles ook maatschappelijk geëngageerd is blijkt mede uit het feit dat met de Zorggroep Raalte gesprekken worden gevoerd over het (op therapeutische basis) betrekken van ouderen bij de buiten spelende kinderen. 

Wat kunnen we bieden

Een veilige speelomgeving.

Doordat er verschillende veldjes zijn waar de kinderen in verschillende leeftijdsgroepen kunnen spelen, is er voldoende ruimte voor iedereen. Er ontstaat op die manier rust. Daarnaast is er toezicht. Er wordt opgelet dat de kinderen op een goede manier samenspelen.

Gezelligheid en gemoedelijkheid.

Elke dag dat jullie komen is het feest! De kinderen krijgen een spekje en ranja en vermaken zich prima. De volwassene kan ontspannen een boekje lezen of kletsen met bekenden. De sfeer in de speeltuin is prettig!

Kinderfeestjes-Blekkerhoek

Gastvrijheid.

Elk kind (met volwassene) is welkom! De kinderen worden herkend door de toezichthoudster en er is tijd voor een praatje. Je kunt je vragen op een laagdrempelige manier stellen.